Parkinson

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson werd vernoemd naar zijn ontdekker: de Engelse arts James Parkinson (1755-1824), hij deed onderzoek naar mensen met ernstige rugklachten die moeite hadden om te bewegen. Tegenwoordig is Parkinson de meest voorkomende bewegingsstoornis en de op één na meest voorkomende neurodegeneratieve aandoening. In Nederland zijn er naar schatting 50.000, in de Verenigde Staten, zijn er ongeveer 1 miljoen en wereldwijd ongeveer vijf miljoen mensen. De meeste mensen die Parkinson ontwikkelen zijn 60 jaar of ouder, vaak hebben ze al langere tijd gezondheidsklachten. Het komt voor bij ongeveer 1% van de personen ouder dan 60 jaar en bij 4% van de +80 jarigen. Omdat de totale levensverwachting toeneemt zal het aantal mensen met de ziekte in de toekomst toenemen.

Men onderscheidt 3 types van Parkinson: De variant adult-onset is de meest voorkomende, bije arly-onset variant begint de ziekte tussen 21 en 40 jaar en juveniele Parkinson begint al voor de leeftijd van 21 jaar.

parkinson ziekte

Oorzaak van Parkinson

De oorzaak van Parkinson is niet helemaal duidelijk. Erfelijkheid is een oorzaak maar ook hersenschade kan er toe leiden. Ongeveer 15% van de onderzochte personen hebben familieleden die ook de ziekte hebben, bij een gedegen doktersadvies wordt hier dan ook zeker rekening gehouden. Verscheidene genen kunnen aan de basis liggen. De typische symptomen van Parkinson zijn bevingen, stijfheid en traagheid. De ziektetekens zijn meestal erger bij rust. De diagnose is een waarschijnlijkheidsdiagnose gebaseerd op de symptomen. De echte diagnose kan pas gesteld worden na lijkschouwing.

Parkinson behandelen

De behandeling bestaat uit het toedienen van L-DOPA en is gericht op het verbeteren van de symptomen en het afremmen van de progressie van de ziekte. Er bestaat geen genezende behandeling. De vooruitzichten bij Parkinson is sterk persoonsgebonden. Soms evolueert de ziekte snel, bij anderen is het verloop trager, zoals bij een aantal beroemde Parkinson patiënten.